Altaelva
Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap har vedtatt å videreføre vedtatt endring av fiskereglene. - Foto: ALI
Forvaltning/Fiskekort

Fiskeregler fra og med 1. august 2018

Fiskereglene fra og med 1. august blir de samme som ble vedtatt 12.juli 2018.

KarianneJohansen
tirsdag 31.juli 2018 / 09:00

Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap har valgt å videreføre gjeldende vedtak fra 12.07.18 (24.07.18) angående endring av fiskereglene.

 

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har valgt å endre følgende fiskeregler:

 

Fiskeregler Altaelva - § 5: Tilbakesetting:

Det er ikke tilltatt å avlive mer enn 2 storlaks over 7 kg per døgn, derav kun 1 holaks. Fiskereglene gjelder fra og med 12.07.2018. 

 

NB! Fiskekortinnehaverne må dermed se bort fra fiskereglenes § 5 på utskrevet fiskerkort! 

 

Fra og med 19. august gjelder ordinære fiskekortregler, - da skal all holaks over 7 kilo tilbakesettes.