Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

ENDRING AV FISKEREGLER

Etter lave fangster hittil i sesongen har Alta Laksefiskeri Interessentskap vedtatt å endre fiskereglene fra og med 12. juli 2018.

juli18_2658.jpg

Altaelva
Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap har vedtatt å endre på fiskereglene fra og med 12. juli. - Foto: ALI

Årets fangster har vært en god del under normalen hittil denne sesongen. Styret i Alta Laksefiskeri Interessentskap har derfor gjennomført et ekstraordinært styremøte 11.07.18 for å kartlegge situasjonen og iverksette eventuelle tiltak. Vurderinger og avgjørelsen er gjort både i forhold til statistikker og fangsttall i elv og sjø. I tillegg presiserer styret i ALI på viktigheten med å ivareta stor holaks for produksjon av kommende generasjoner laks i Altaelva. 

 

Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) har valgt å endre følgende fiskeregler fra og med 12. juli 2018:

 

Fiskeregler Altaelva - § 5: Tilbakesetting:

Det er ikke tilltatt å avlive mer enn 2 storlaks over 7 kg per døgn, derav kun 1 holaks. Fiskereglene gjelder fra og med 12.07.2018. 

 

NB! Fiskekortinnehaverne må dermed se bort fra fiskereglenes § 5 på utskrevet fiskerkort! 

 

Alta Laksefiskeri Interessentskap vil følge utviklingen i fangster i perioden framover, og ny vurdering blir gjort 24.07.2018.