Flerdøgnskort starter opp 1. august.
Elveside/Fiskekort

Flerdøgnskort

Fra og med 1. august er det klart for flerdøgnskort i nedre deler av Altaelva. Da strekker fiskesonen seg fra Killistrømmen og helt ned til Alta bru. Det er da mulighet for å å fiske på et større strekke enn på døgnkort. Ved flerfiske endrer fiskereglene seg på noen områder.

KarianneJohansen
søndag 29.juli 2018 / 15:56

Viser til fiskeregler Altaelva for perioden 24. juni til 31. august


Reglene er underlagt Forskrift om fiske i vassdrag med anadrom laksefisk, Finnmark (2009.04.15) og Lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk.


§ 4. Fisketid

Fiskedøgnet begynner kl. 18.00 den dato som står på kortet og slutter kl. 12.00 dagen etter. Det er fredning mellom kl. 12.00 og kl. 18.00. Unntak er i perioden 19. august fra kl. 18.00 til og med 31. august, da kan fisket foregå hele døgnet.

Vi minner på at det er fredning også 19. august mellom kl. 12:00 - 18:00!


§ 6. Redskap og hjelpemidler

Bare fluefiske er tillatt. Fluestanga må være minst 9 fot lang med fluesnelle, fluesnøre uten ekstra søkke og en flue med maks 3 kroker (en dregg). Alt annet fiskeredskap er forbudt. Det er bare tillatt å fiske med en stang av gangen pr. fiskekort. For fellesfiske gjelder i tillegg følgende regler. Fiske skal være bevegelig, det vi si at for hvert kast skal fisker bevege seg nedstrøms. Fiske fra bro, oppankring av båt og bruk av motor under fiske er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å baute.

 

§ 7. Fiskerettigheter

Kortinnehaver og medfiskere har rettighet til å fiske på den fiskekortplassen og innenfor den tidsramme som er påført fiskekortet. Alle som fisker skal i tillegg ha betalt fiskeravgift. På lokale kort skal navnet på medfisker, ikke bosatt i Alta, Loppa eller Kautokeino, påføres ved registrering til fiskekorttrekningen. Det er kun tillatt å være medfisker på inntil 3 lokale kort. Dette gjelder ikke interessentkort og utenbyskort. Kortets innehaver skal være tilstede og er ansvarlig for at fiskereglene blir fulgt.

TIPS! Tenk gjennom hvor dere ønsker å campe før fisket starter. Fiskekortinnehaveren skal ha oppsyn med hele fisket. Dette innebærer at denne personen må være i umiddelbar nærhet av der det fiskes. 

 

Resterende fiskeregler finnes på ditt fiskekort og på Alta Laksefiskeri interessentskaps hjemmesider: http://altalaks.no

 

Håper dere får en flott tur med gode opplevelser ved Altaelva!