Forvaltning

Revurdering av midt sesong justering

KurtBirgerHagen
Tirsdag 25.juli 2017 / 07:36

Stor Hannlaks er allikavel ikkje freda ut sesongen.

 

Vi takkar for all støtte, og beklagar uroen.
Men då vi ikkje har alle heilt med oss, må vi av formalitetar kalla tilbake fredinga av den store hannlaksen.

Gjeldande umiddelbart.

Minnar om at hofisken over 80 cm skal settjast ut att, slik det var bestemt i reglane frå før.

 

Gytebestandsmålet er nådd.

Men der er bekymring kring antalet av den største fisken.

 

Kurt

Leiar