Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Cloudy
19 °C
S
4.2 m/s
n/am3
02:33
15:05
08:42
20:48

Midtsesong justering

fello_telling_2017.jpg

Teling på fello
Nye folk på fello, gjer oss nye data til evaluering - Foto: Kurt Birger Hagen

Då er vi midtvegs i sesongen 2017.
I år vert det justeringar.

Etter vurdering av tal og andre data er vi, Styret i Etneelvo, kommet til at vi må justera litt.
Noken vil nok vera ueinige, og andre einige, nokon ville kanskje gjort ting anderledes.

Endringane er som følger, og er oppdatert i reglane..... og gjelder frå no av.
All fisk over 80cm skal settjast utatt i elvo, både hann og ho fisk
Auren blir freda frå no og ut sesongen.

Kurt B. Hagen
Leiar Etneelvo