Mal for tiltak i elv/Bekkeløp

Videosamling av tiltak i elv

Her har vi samlet en egen kanal med videoene vi har fått laget om forskjellige tiltak i elva. Videoene er finansiert av Miljødirektoratet og lagd sammen med NJFF.

torsdag 12.november 2020 / 14:20

Alle videoene kan ses her i samlekanalen vår for tiltak i elv.
 

Fisketrapperer viktige tiltak i mange elver. Fisken kommer opp til gyteområdene. I elver med kraftverk må man også sørge for at både fisk som har gytt og ungfisken kommer ut igjen. Hva må man tenke på?  

Mye kan gjøres gjennom å legge ut gytegrus av riktig størrelse og på riktig plass. Her får du en innføring i hva du må tenke på.

Kantvegetasjon langs bekker og vassdrag beskytter fisken og annet liv i elva, samtidig som det kan hindre erosjon. Det er forbudt å kutte ned kantvegetasjonen.  

Kulverter der elv og bekker går under veier, er ofte et problem for fisken. Dårlige konstruksjoner stopper fisken fra å komme seg videre oppover. Men, det finnes også gode løsninger. 

De små bekkene er viktige gyteområder for sjøørreten. Litt vedlikehold kan være fornuftig.  

Steinterskler og grupper av steinerskaper liv i elva. Men terskler må utformes slik at de ikke hindrer fisken eller samler opp finsedimenter i elva.  

Terskler i elv kan være både bra og dårlig. Alt avhenger av konstruksjonen.