Stjørdalselva
Et gjenåpnet område av elva som gir godt skjul og gode oppvekstområder for yngel og smolt.
Mal for tiltak i elv/Bekkeløp

Videoer om bekketiltak

En fin samling videoer om forskjellige tiltak i ørretbekker. Lagd av danskene i DTU Aqua.

Paal
onsdag 06.februar 2019 / 10:11

Skal du gå i gang med kultiveringstiltak i elva, anbefaler vi sterkt at du tar en titt her,