Anders Gjørwad Hagen
Anders Gjørwad Hagen (NIVA) undersøker partikkelinnholdet i vannet under feltforsøk med klor mot Gyrodactylus salaris i Glitreelva. Foto: NIVA
Norske Lakseelver/Andre sykdommer

Ukas viktigste nyheter - uke 40, 2017

Mens vi venter på at Fiskeridepartementet skal innføre det nye forvaltningsregimet for havbruksnæringen, har det dukket opp ny kunnskap om bruk av klor i gyrobekjempelse. En håndbok om restaurering av vannmiljø har også kommet denne uka.

Paal
fredag 06.oktober 2017 / 13:20

Det er ikke bare kraftutbygging som endrer livsgrunnlaget for fisk i vassdrag, men også mange andre fysiske inngrep som bekkelukking, utretting, kanalisering og flomsikring. Gjennom CEDREN-prosjektet SusWater har Uni Research utarbeidet en håndbok om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Her kan du som er ivrig elveforvalter eller aktiv i den lokale sportsfiskerforeningen lese deg opp på hva som kan gjøres med elva di. Håndboken kan lastes ned som pdf eller bestilles fra UNI Miljø.

Forskere ved NIVA, NINA og Veterinærinstituttet har i løpet av september gjort feltforsøk med klor i Glitreelva. Tidligere laboratorieforsøk har vist at klor tar livet av Gyrodactylus salaris uten å skade lakseungene.  Dette gjør klor interessant for kjemisk bekjempelse av gyro i norske vassdrag. Nå bekrefter foreløpige analyser av resultatene at kloren også virker i feltforsøk.

Om du er interessert i litt mer bakgrunn om deb fantastisk vellykkede gyrobekjempelsen i Vefsnaregionen, kan du lese Veterinærinstitiuttets gjennomgang.

Forskningsinformasjon om dødelig vitaminmangel hos laks og sjøørret, kan du lese om i en svensk publikasjon. Hva som gjør at fisken får denne mangelen, er fortsatt en gåte for forskerne.

Til slutt tar vi med at bråket rundt NSLs eposter til både feil og riktig Per Sandberg nå har nådd statsminsteren.