Holmesland P
Forvaltning/Organisering

Arondering av laksevald

Hvordan fjerne en av de største flaskehalsene for økt verdiskaping i norsk laksefisketurisme?

Paal
tirsdag 14.mars 2017 / 09:15

Laksefiske i kombinasjon med servering av gode matopplevelser og overnatting, er et godt eksempel på et grønt reiselivsprodukt.

Som næringsorganisasjon for fiskerettshavere i lakseførende vassdrag, skal Norske Lakseelver blant annet arbeide for økt verdiskaping innen laksefisketurisme.

Utredningen vil forhåpentligvis bidra til å løfte fram mulige løsninger og tiltak, og jeg håper den vil bidra til at både den private og offentlige villaksforvaltningen gjør konkrete grep for å bedre situasjonen.

Arbeidet med utredningen har foregått i perioden 01.09.2014 - 01.04.2015.

Last den ned her.

utredning_arrondering_nl2015.pdf