Elveside/Fiskekort

Korttrekning for lokale fiskere 2018

De som er registrert bosatt i Kautokeino, Alta eller Loppa kommune regnes som lokale fiskere. Kortsalget for disse avholdes i BUL hallen fredag 2. mars 2018, kl.17.00.

AudHestvik
torsdag 08.februar 2018 / 00:00

Registreringen for lokale fisker starter 3. januar 2018. Det er da mulig å registrere seg på via hjemmeside eller så kan dette gjøres ved oppmøte på vårt kontor i Øvre Alta.
Man kan registreres til trekning samme år man fyller 14 år. Altså for 2018 gjelder det for de som er født i 2004 og tidligere.

Siste frist for registrering er mandag 26. februar 2018 kl. 12.00.

Trekningen vil bli offentligjort på Radio Alta kl. 11.00 onsdag 28. Februar

Da vil alle navn på de som er i gruppen fra kjøper nr. 1 til 300 bli lest opp i alfabetisk rekkefølge.

Deretter vil den neste gruppen fra 301-700 bli lest opp i alfabetisk rekkefølge.

Ingen av de som er trukket ut med kjøper nummer 1- 700 får vite hvilket kjøpenummer de har før kortsalget starter på fredag.

De som er fra kjøpernummer 701 og utover blir offentliggjort med kjøpenummer.

Dette vil også bli lagt ut på altaposten.no og ifinnmark.no fra kl. 12.00 på onsdag 28. Februar

Når kortsalget starter fredag 2. mars kl. 17.00 vil spenningen bli utløst og kjøper nr. 1 vil bli offentliggjort. Deretter leses de 24 neste opp, og da legges hele kjøperlista ut på vår hjemmeside med navn og kjøper nummer.

Pris for registrering er kr. 200,- pr. person.

Pris for 1-døgn er kr. 1.600,- og for 2-døgn og kr. 3.200,-.

Pris for 3- og 6-døgnskort er kr. 2.200.

Alle priser er inkl. mva.

I tillegg kommer en pant på kr. 500,-, som betales tilbake dersom fangstrapporten blir levert inn innen tidsfristen.

NB! Husk at fangstrapporten skal innleveres innen 5 dager etter at fisket er avsluttet.