Elvo i august etter endt sesong 2016... no får fisken kvila
No får Elvo og fisken kvila etter endt sesong, god forvaltning har avla gode resultater
Forvaltning

Gir resultater på fisket

2016; året som viser at god forvaltning gjer gode resultater. Eg vil takka dei i styret som har vert med på å danna grunnlaget for framtida til Etneelvo.

KurtBirgerHagen
Søndag 28.august 2016 / 05:56

Vi ser i år at god forvaltning avlar gode resultater.
Eg skal vera forsiktig når eg seier at eg er av dei som helst ville stenga elva i fleire år, eg trur elva hadde hatt godt av det.
Men det er mi eiga meining, når vi no har opna for fiske så har vi samstundes vore veldig forsiktige.
Vi har fått gode resultater, både av fangst og telling, og spenninga har vore stor både for fiskarane og for eigarane.

Eg vil òg takka alle fiskarane for ein god sesong, det er kjekt når så mange er med og leverar inn resultater.
Detta er godt for forskinga og det vidare arbeidet med forvaltning av elva.
Det er og godt å sjå at det er god orden i naturen og at dei aller fleste er med og halda det fint og ryddigt.
Det inspirerar oss til å utvikla opplevelsen, slik at vi alle har det godt i Etne i fiskesesongen.

Eg trur det har vore godt for bygda, og vonar bygdingae set pris på at elvo livnar til etter år utan fiske.
Ringvirkningar er og ein viktig del av forvaltniga, og vi har litt arbeid foran oss og set pris på innspel.
 

Eg kan nok ikkje garantera noko før styret har sagt sitt,
men eg har ein liten aning om at resultatene frå i år vil opna for fiske også neste år. 
Skitt fiske. :)  ... 

Kurt
Leiar Etne Elveigarlag


Resultater 2016:

Då elva stenge fisket var der gått opp: 1937 laks, 788 Aure og renske ut 107 opdrettfisk i fello. Største laks 16,8 kg.

Totalt vart det tatt ut nesten 600 laks, totalt nesten 2600 kg, ei snitt vekt på nesten 4,5 kg

Av desse var det over 60 storlaks, kor den største var 16 kg.... 

For detaljer: http://www.etnelaks.no/