Forvaltning

Fortsatt Fiske, etter gode tall over det ganske land.

KurtBirgerHagen
Onsdag 03.august 2016 / 11:31

Som dei fleste sikkert har forstått, blir det fortsatt fiske... ut sessongen.

Gode tal både i Etneelvo og frå landet forøvrig, resulterar i fortsatt fiske ut sessong.

Ingen stemmer i mot ved evalueringsmøte.

 

Til bakgrunn er meldingar om gode resultater frå forskinga, og tellingane frå dei vassdrage som er med.

Det foreligger ikkje anbefalingar om innskrenkingar eller stenging.

 

Fangstrapportane i elvo er flotte og uttaket er av variert størrelse, og mange er flinke og setter ut att ho-fisk.

Vi ser og att spenninga er stor, og at ein ikkje "klarar" ta ut kvota per sone... fisken er sunn og sprek... 

Og Fiskaren har denne sunne spreke fisken og jakta på. 

Mange flotte historiar å høyra om, og tilsaman er vi nok på veg å byggja opp att ei flott levedyktig elv.

Samarbeid mellom fiskarar, grunneigarar og forskinga... 

 

Takk til alle gode brukarar av elvo... for flotte historiar, god innmeldig og godt samarbeid :) 

 

Og så vidt eg veit er den store fisken endå ikkje tatt. ;)