Elveting 2015
Elvetinget ble avholdt 13. februar 2016.
Elveside/Årsmelding

Elvetinget 2015

KarianneJohansen
tirsdag 23.februar 2016 / 18:20

ELVETINGET  2015

Elvetinget for Alta Laksefiskeri Interessentskap ble avholdt på Scandic hotell lørdag 13. februar 2016.

Totalt var det 82 medlemmer som deltok på Elvetinget.

Felix Iversen ble valgt til ordstyrer.

 

Medlemslista ble gjennomgått. Det var 9 medlemmer som ble strøket og 7 som ble tatt opp.

Det er nå 212 medlemmer i Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI).

Styrelederen gikk igjennom årsberetningen. Etter gjennomgangen tok en del av medlemmene ordet.

 

Følgende temaer ble berørt:

- Åpne for medlemmer å fiske i Sautso

- Vaktfiske på høsten bør også fungere som et rekrutteringstiltak

- Krav til at alle må levere skjellprøver

- Jobbe politisk for å flytte grensa for Nasjonal laksefjord lengere ut i fjorden.

- Den nye hjemmesiden vår.

 

I tillegg hadde prosjektleder Thor Inge Lethigangas et innlegg hvor han forklarte hvordan den nye fiskefella i Sautso skal fungere.

Under punkt 5 på sakslista «Utleie av elva eller personlig fiske»  tok Bjørn Roald Mikkelsen ordet og kom med en klar anmodning om at «vi medlemmer må gå foran å slippe tilbake mere laks».

Både regnskap 2015 og budsjett 2016 ble gjennomgått av daglig leder Tor-Erland Nilsen.

Lene Romsdal ble valgt inn som nytt styremedlem og Felix Iversen og Kjell Bjørnæs ble valgt inn i den nye kontrollkomiteen. De øvrige som var på valg ble gjenvalgt.

Vinter i Altaelva - foto: Karstein Mosesen
Vinter i Altaelva - foto: Karstein Mosesen