Ellen Marie Hagevik med laks
Ellen Marie Hagevik med storlaks fra Etneelva.
Forvaltning/Fisketider

Åpner for fiske i 2016

Etneelva blir regnet som en av de beste lakseelvene på Vestlandet. På grunn av svært negativ bestandsutvikling, har elveeierlagt valgt å stenge elva i fire av de siste seks årene. For 2016 åpnes det nå for forsiktig fiske med klare fangstbegrensninger.

Paal
onsdag 30.mars 2016 / 11:22

Det blir mulig å svinge stanga i Etneelva i år, til glede for mange sportsfiskere på Vestlandet. Bestandsituasjonen i elva er fortsatt ikke bra, men gytebestanden som la grunnlaget for tilbakevandringen av laks i 2016 var betydelig større enn foregående år. Det er derfor grunn til en forsiktig optimisme.

- Drivtellingene av gytefisk ifjor høst viste at det var omtrent 2500 laks i elven. Gytebestandsmålet som er satt for elven er på omtrent 600 fisk, så den tellingen var veldig positiv. Vi er likevel helt avhengige av at laksesmolten har overlevd i havet. Det er en vanskelig situasjon med alle oppdrettsanleggene utenfor elva og de stor påslagene av lakselus på utvandrende smolt, forteller styremedlem i Norske Lakseelver, Vidar Børretzen. Han er også grunneier og avtroppende leder av Etne Elveeigarlag.

Fra sjøen og opp er det 26 soner av forskjellig lengde. Mesteparten av sonene er forholdsvis korte, og nederste halvdel av elva egner seg godt til fluefiske, forteller Børretzen

Det blir lov å fiske med flue, sluk og mark, så alle burde ha muligheten til å finne et fiske de liker. Sjøørreten er fortsatt fredet.

Statistikken fra de siste årene viser at om lag 42% av fangsten er smålaks, og om lag 48% er mellomlaks. Desverre er den genetiske etnelaksen sterkt endret av rømt oppdrettslaks, og elva har fått rød status av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.