Laks under vann
Villaksens liv er fult av farer og utfordringer. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen
Norske Lakseelver/Fakta

Slik lever villaksen

Paal
fredag 26.juni 2015 / 12:18

Laks, sjøørret og sjørøye har i over tusener av år tilpasset seg forholdene i elva eller innsjøen de ble født i. Dette har resultert i at arvematerialet hos laksefisk i en elv eller innsjø er forskjellig fra arvematerialet hos laksefisk i en annen elv eller innsjø.

Tilpasset forholdene i egen elv

Evnen til å vandre tilbake til fødestedet for å gyte har over lang tid ført til at disse artene er blitt tilpasset forholdene i sin egen elv. Forskjellene kan være vekst, alder ved kjønnsmodning, tidspunkt for når de vandrer ut i sjøen og gytetidspunkt.

Hver enkelt bestand er derfor verneverdig, og den har genetiske sammensetninger som ikke kan gjenskapes, dersom de forsvinner. Tilpasningene gjør at den enkelte elv eller innsjø gir en maksimal produksjon av laksefisk, som igjen gir størst mulig utbytte til fiske.

Se animasjon fra Miljødirektoratet.