Tovdalselva
Tovdalselva er en av de mange medlemselvene i Norske Lakseelver. Her har laksen kommet tilbake etter intensiv kalking og kultivering.
Norske Lakseelver/Medlemsinfo

Slik bestemmes kontingenten

Norske Lakseelver arbeider for interessene til alle typer forvaltningslag, uansett størrelse. Kontingenten til Norske Lakseelver er derfor basert på at elvene bidrar etter evne.

Paal
mandag 21.mai 2018 / 09:53

Bakgrunnen for dette, er at det er store ulikheter mellom forvaltningslag og elver rundt om i Norge. Noen lag omsetter laksefiske for flere millioner kroner årlig, mens andre bare omsetter for noen få tusen kroner. I mange lag omsettes laksefiske bare gjennom valdene som er tilsluttet laget eller hos den enkelte rettighetshaver.

Satser for medlemskontingenten

Medlemslagene skal enten betale kontingent etter inntekter av fisket på de eiendommer som er tilsluttet laget, eller etter gjennomsnittlig fangstkvantum de tre foregående år. Medlemslaget bestemmer selv hvilken metode som brukes. 

Omsetningsbasert kontigent

Forvaltningslag som kjenner omsetningen av fisket kan betale en prosentvis kontigent basert på fiskeomsetningen forrige år. Denne er satt til 3,8% i 2023, og økes til 4% i 2024. 
Kontingenten beregnes ut fra brutto inntekt fra fiskekortsalg/valdutleie eksklusiv merverdiavgift på de eiendommer som er tilsluttet laget. Årsmelding og regnskap sendes til Norske Lakseelver. 

Kontingent etter fangstkvantum

Forvaltningslag kan velge å bruke fangst som bakgrunn for kontingentberegning. Fangstbasert kontingent er på kr 7,25 pr kg fangst for 2023 og 7,60 kr for 20214 (både gjenutsatt og avlivet fangst, både laks, sjøørret og sjørøye) beregnet ut fra gjennomsnittet for de tre siste sesongene (SSBs statistikk). 

Minstekontingent

Minstekontigenten er kr 2000 kr. 

Makskontingent

Makskontigenten er kr 168 000 kr i 2023, og 175 000 kr i 2024. 

Støttemedlemmer

Støttemedlemmer har ikke stemmerett, men får tilsendt samme informasjon, brosjyrer og rapporter som ordinære medlemmer.

Satser for støttemedlemmer

  • Enkeltperson betaler kr 500,- i årlig kontingent.
  • Organisasjon eller kommune betaler kr 1 000,- i årlig kontingent.
  • Bedrift betaler kr 2 000,- i årlig kontingent.

Ønsker du medlemskap hos oss? Ta kontakt med Per-Fredrik Rønneberg Nordhov på e-post per-fredrik@lakseelver.no eller tlf 977 17 063.