Nytt av året er at det er inngått avtale med Elveguiden for salg av fiskekort. 

Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Teksdalselva i 2022
2,63
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
40
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
25
Laks under 3kg
Teksdalselva_07.jpg

Velkommen til hjemmesiden til Teksdalselva! Sidene er under oppbygging. 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Nye medlemsregler for foreninger tilsluttet NJFF (Norges Jeger og fiskerforbund) er vedtatt. Det forutsetter at BJFF også endrer reglene for hvem som kan bli medlem. Det vil ikke lengre være krav om lokal tilhørighet. Saken skal drøftes på kommende medlemsmøte 13 februar.

 

Kongsfjordelva

Sportsfiskerne kunne glede seg over gode fangster i elvene rundt Trondheimsfjorden, mens det i resten av landet var mer ujevnt. 27. januar kom laksefangststatistikken for 2022 fra SSB. Den bekrefter Norske Lakseelvers anslag fra oktober i fjor.

Sportsfiske/Statistikk

Om trenden fortsetter, går det mot gult/rødt i neste runde også for PO6, og også PO8 og PO9 ligger dårlig an. Da er mesteparten av kysten (bortsett fra i nord) sperra for vekst i oppdrett, samtidig som det er ekstrem dødelighet på utvandrende laksesmolt.

Trusler/Lakselus

Fra andre medier

19. desember 2022

Styrker villaksstamme