Desinfiseringsstasjonen ligger ved Teksdal kraftstasjon/parkeringsplass for fiskere. 

Forvaltning/Gyro

Teksdalselva er ei koselig lita elv på ca. 1 km. Elva består av flere høler og spennende mellomstrekk. Elva er regulert, noe som gir en relativ stabil vannføring. Elva er ei typisk smålakselv, men det fiskes laks opp i 5-6 kg, og rekorden er rundt 10kg.

Elveside
Fangst-statistikk i Teksdalselva i 2022
2,63
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
40
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
25
Laks under 3kg
Teksdalselva_06

Ørland/Bjugn JFF har i en årrekke lagt til rette for laksefiske for alle i Teksdalselva. Elva er enkel å ferdes langs, da det er stier langs elva.

Velkommen til hjemmesiden til Teksdalselva! Sidene er under oppbygging. 

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Det har trolig aldri blitt fanget færre villaks i Norge enn i år. Både elvefisket og sjølaksefisket svikter over mesteparten av landet. Norske Lakseelver er dypt bekymret. 

Sportsfiske/Fangst

Fra andre medier