Desinfiseringsstasjonen ligger ved Teksdal kraftstasjon / Asserøystranda 278

Forvaltning/Gyro
Fangst-statistikk i Teksdalselva i 2023
1,66
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
38
Totalt antall fisk fisket
0
(Ingen data fra SSB)
Laks 7kg og over
36
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Ved observasjon ta kontakt snarest. Alt død fisk skal ut av elven.

Verdalselva

Fra andre medier

26. juni 2024

Vannet som må vike