Ørland/Bjugn JFF

Teksdalselva_05

Ørland/Bjugn JFF

Det er Ørland/Bjugn JFF som forvalter elva på vegne av Teksdalselva elveeigerlag