Teksdalselva_01.jpg

Velkommen til Teksdalselva

Fosens mest tilgjengelige og intime lakseelv! 

Ørland/Bjugn JFF har i en årrekke lagt til rette for laksefiske for alle i Teksdalselva. Elva er enkel å ferdes langs, da det er stier langs elva. Ved elva er det to ramper som gjør det mulig å fiske for bevegelseshemmede. 

Les mer

Teksdalselva er ei lita elv, som er utløpet fra Teksdalsvassdraget. Elva er regulert, noe som gir en relativ stabil vannføring. Elva er ei typisk smålakselv, men det fiskes laks opp i 5-6 kg, og rekorden er rundt 10kg.  Høler er merket og høler er avmerket på kartet. Det begrensede antall kort gjør det mulig å føle at du er alene i elva, samtidig som du kan være sosial hvis du ønsker det. 

Hvis du besøker elva, vil du bli mottatt av hyggelige oppsynsfolk, som gjerne veileder deg om fiske og atferd langs med elvebredden. 

Beliggenhet

Teksdalselva ligger 12 km fra Bjugn, i Ørland kommune. Kjør i retning Lysøysund, på fv. 721. Når du kommer til Teksdal: Ta av til venstre på Asserøystranda i retning Oksvoll. Kjør 130 m, ta av til høyre. Du er ankommet Teksdal kraftstasjon. Fortsett på Assørøystrandveien mot Oksvoll, og etter 500 meter, tar du av til høyre, og du kommer fram til "Sjøhølen"

Parkering

Ved Teksdal kraftstasjon kan du parkere( lade bil), registrere fangst, og desinfisere utstyret du har med deg til elva. Husk å registrere utført desinfisering på elveguidens app.