Teksdalselva_01.jpg

Velkommen til Teksdalselva

Fosens mest tilgjengelige og intime lakseelv! 

Ørland/Bjugn JFF har i en årrekke lagt til rette for laksefiske for alle i Teksdalselva. Elva er enkel å ferdes langs, da det er stier langs elva. Ved elva er det to ramper som gjør det mulig å fiske for bevegelseshemmede. 

Les mer

Teksdalselva er ei lita elv, som er utløpet fra Teksdalsvassdraget. Elva er regulert, noe som gir en relativ stabil vannføring. Elva er ei typisk smålakselv, men det fiskes årlig mellomlaks og det er også mulighet for storlaks.  Høler er merket og høler er avmerket på kartet. Det begrensede antall kort gjør det mulig å føle at du er alene i elva, samtidig som du kan være sosial hvis du ønsker det. 

Beliggenhet

Teksdalselva ligger 12 km fra Bjugn, i Ørland kommune. Kjør i retning Lysøysund, på fv. 721. Når du kommer til Teksdal: Ta av til venstre på Asserøystranda i retning Oksvoll. Kjør 130 m, ta av til høyre og du kommer til Teksdal kraftstasjon. Fortsett på Assørøystranda mot Oksvoll, og etter 500 meter, tar du av til høyre, og du kommer fram til "Sjøhølen"

Parkering

Man parkere ved Teksdal kraftstasjon eller i Sjøhølen.

 

 

Om elveeierlaget

Ørland/Bjugn JFF forvalter elva på vegne av Teksdal elvelag.
Sammen ønsker vi å legge tilrette for et laksefiske i idylliske omgivelser.

Les mer