Teksdalselva

Teksdalselva er som nevnt er koselig lita elv, som er utløpet fra Teksdalsvassdraget. Elva er regulert, noe som gir en relativ stabil vannføring. Elva er ei typisk smålakselv, men det fiskes laks opp i 5-6 kg, og rekorden er rundt 10kg.  Høler er merket og høler er avmerket på kartet. Det begrensede antall kort gjør det mulig å føle at du er alene i elva, samtidig som du kan være sosial hvis du ønsker det. 

På begge side av elva, starter fiske ved rødt merke ved nederste turbinutløp(se bilde) På vestsiden elva er begrensningene i fisket merket med skilt, og fiske bak disse er forbudt (se kart). På østre side er det tillatt å fiske fra rødt merke, og ned til sjøen. 
Det praktiseres bevegelig fiske. Fiskere må forflytte seg, med 20 minutters intervall, fra du startet på fiskeplassen/høl/sone. 

Fiskekort i Teksdalselva gjelder fra klokken 17:00 på valgte døgn og fram til klokken 12:00 påfølgende dag. Elva er fredet mellom 12:00 og 17:00. Det selges 6 døgnkort med 3 forskjellige pristyper; Ungdom, ordinær, medlemmer av ØBJFF/Stjørna JFF.

 

 

Om oss:

 

Ørland/Bjugn JFF har i en årrekke lagt til rette for laksefiske for alle i Teksdalselva. Fiskestellsutvalget forsøker å legge til rette for ei bærekraftig elv, på vegne av Teksdal elveierlag. Elva driftes etter bærekraftige prinsipper, der mangfoldet i elva er viktig. Vi avholder kurs og aktiviteter gjennom sesongen. 

Fluekastekurs arrangeres i tidsrommet 23.mai  Dette kurset er beregnet for nybegynnere. Vi samarbeider med Sakshaug Sport på dette arrangementet. Kontakt Kjell Skjelvik for mer info! 977 77 457

Damenes aften: Et samarbeid med kvinneutvalget i ØBJFF. 4. juli stilles elva til disposisjon for jenter i alle aldre. Se foreningens aktivitetskalender, for mer info.

 Villaksens dag: Lørdag 12. august arrangerer vi familiedagen Villaksens dag. Mer info kommer! 

 

Contact
  • Navn: Kjell Skjelvik
  • E-post: tigergutn@gmail.com
  • Telefon: +47977 77 457
  • Lenke: Link to Elveguiden