Fiske forbudt

Fiske forbudt fra vestsiden av elven i rødt markert område. Fiske er tillatt fra østsiden.