Laksefiske i Stjørdal
Forvaltning/Medlemsinfo

Laksefiske hos Statskog i Stjørdalselva

Etter Statskogs kjøp av Meraker Brug åpnes gradvis nye muligheter for laksefiske. Snart kan du fiske på gode vald i Stjørdalselva.

EirikYven
søndag 21.mai 2023 / 21:19

To vald i Meråker blir tilgjengelig fra Statskog nå i sommer. Det gjelder til sammen sju kilometer i den øverste lakseførende strekningen. De beste fiskeperiodene starter vanligvis litt uti juni, men storlaksen er gjerne tidlig ute.

Normalt god vannføring

Stjørdalsvassdraget er regulert. Sammen med nedbøren som gjerne kommer med trøndersommeren gir det gode muligheter for tilstrekkelig vannstand i elva hele sesongen.

Laksefiske i Stjørdalselva

Laksefiske i Stjørdalselva

Egne ungdomskort

Det er felles fiskeregler for hele Stjørdalsvassdraget og bestemmelsene og fiskekortene finner man der disse fiskekortene selges (elveguiden.no).

Det er lagt opp til særskilt prisvennlige kort til barn og unge. Kortsalg åpner 10. mai.

Du finner Statskogs tilbud i Stjørdalsvassdraget her (elveguiden.no)

Mer neste år

Laksefiske på «Renå» i Meråker og i «Fossen» i sideelva Forra vil bli tilgjengelig for allmennheten fra og med 2024 når eksisterende leieavtaler går ut.

Her kan du abonnere på nyheter fra Statskog