Vegard Sollien
Vegard Sollien fra Veterinærinstituttet.
Sportsfiske/Medlemsinfo

Vårmøtet 2022

Det ble godt oppmøte under årets vårmøte 18. mai.

onsdag 18.mai 2022 / 21:00

Endelig har vi igjen muligheten til å møtes fysisk til ett vårmøte. Godt og vel 30 ivrige laksefiskere og lakseforvaltere møtte opp det første vårmøtet siden koronaen la en demper i 2020.

Vegard Sollien fra Veterinærinstituttet redegjorde for utfordringer rundt genetikk i forbindelse med klekkeridrift og hvordan skjellprøvene kan brukes til mere enn bare å avdekke innblanding av rømt oppdrettslaks.

Bra oppmøte under vårmøtet 18. mai