Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Nidelva i 2022
2,27
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
236
Totalt antall fisk fisket
2
Laks 7kg og over
195
Laks under 3kg

Styret i Nedre Nidelv Elveeierlag har gjennomgått soneinndelingene i Nidelva. Det er ikke store endringer, bare nærmere spesifiseringer.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

LTS Konkurranse! 

Største fisk gjenutsatt i Verdalsvassdraget 2023

Verdalselva

Fra andre medier

30. mai 2023

Pukkelkrigen