Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Nidelva i 2021
2,65
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
278
Totalt antall fisk fisket
7
Laks 7kg og over
187
Laks under 3kg

Styret i Nedre Nidelv Elveeierlag har gjennomgått soneinndelingene i Nidelva. Det er ikke store endringer, bare nærmere spesifiseringer.

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier