Fisket i Nidelva varer ut september og nærmer seg slutten. 

Vi oppfordrer til å slippe ut fanget hunnfisk som har fått tydelig gytedrakt.

Vi forlenger fisket i Nidelva ut september. Det er ca. 700 laks har passert demningen på Rykene.

Laks under vann.
Fisketider

Fisket i Nidelva er foreløpig forlenget til og med 15. september.

Mye stor fisk på vei oppover i Froland! Totalt har det så langt i år gått 40 laks, 3 sjøørret og 1 smolt over dammen på Rykene. Den minste på ...

Fangst- statistikk i Nidelva i 2018