Styret i Nedre Nidelv Elveeierlag har gjennomgått soneinndelingene i Nidelva. Det er ikke store endringer, bare nærmere spesifiseringer.

Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Nidelva i 2021
2,65
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
278
Totalt antall fisk fisket
7
Laks 7kg og over
187
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

De senere års store oppgang av pukkellaks i våre vassdrag er blitt en stor trussel. Konsekvensene av den nye og ukjente arten har man veldig lite oversikt over. BJFF har derfor nå i vår kartlagt omfanget av gytingen siste høst – i alle vassdrag i kommunen.

Kongsfjordelva

Jan Sakshaug fra Jan Sakshaug Sport kommer til Verdalselva 26 mai og holder Speykast kurs. Det er pr 17/5 noen plasser igjen.

Verdalselva

Oversikt over vannføring kommer snart på fremsiden. Inntil videre så finner du linkene her

Verdalselva

Fra andre medier

12. mai 2022

Grønnere gruver