Gratis laksefiske for alle i første uke!

Det er nå åpnet for salg av fiskekort! I år starter fisket i Nidelva 1. juli og varer til 30. september. Fiske i Nidelva er fortsatt billig, men ...

Fisket i Nidelva varer ut september og nærmer seg slutten. 

Vi oppfordrer til å slippe ut fanget hunnfisk som har fått tydelig gytedrakt.

Vi forlenger fisket i Nidelva ut september. Det er ca. 700 laks har passert demningen på Rykene.

Fra andre medier

Fangst- statistikk i Nidelva i 2018