Styret i Nedre Nidelv Elveeierlag har gjennomgått soneinndelingene i Nidelva. Det er ikke store endringer, bare nærmere spesifiseringer.

Fiskesoner

Slik er fisket i elva vår

Les mer
Fangst-statistikk i Nidelva i 2020
2,64
Gjennomsnitt vekt på laks (kg)
436
Totalt antall fisk fisket
8
Laks 7kg og over
277
Laks under 3kg

Nyheter fra Norske Lakseelver og andre elver

Fra andre medier