Oversikt over sonene i Nidelva

Styret i Nedre Nidelv Elveeierlag har gjennomgått soneinndelingene i Nidelva. Det er ikke store endringer, bare nærmere spesifiseringer.

ToreMorkemo
tirsdag 08.juni 2021 / 10:09

Soneinndeling Nidelva.

Sone 1: Fra merke sjø og opp til E18-bro. 

Sone 2: Fra E18-bro og opp til kulp oppstrøms Fuglefjell, over gammel fangstinnretning i fjellet på sørsiden av elva. Skille mellom sone 2 og sone 3 er markert med gult på bildet:

 

Skille mellom sone 2 og sone 3

 

Sone 3: Fra samme kulp og opp til Strubru, bro ved rv. 407. Husk 50 meter fredningssone før laksetrapp. Neste område nord for rv. 407 er privat.

Sone 4: Fra 50 meter ovenfor dammen på Rykene og opp til Blakstad bro, rv. 42.

Sone 5: Fra Blakstad bro og opp til Evenstad kraftverk.

Sone 6: Fra Evenstad kraftverk og opp til Bøylefoss. Sonen er fredet av statsforvalteren i Agder.