Den skinnende elva

Arendalsvassdraget

Arendalsvassdraget mistet sin opprinnelige laksebestand på grunn av forsuring. Bestanden av bleke (i Nelaug) og flere innlandsbestander av ørret ble enten tapt eller viste sterk tilbakegang. Nå er elva kalket og laksen er tilbake.
Les mer

Nidelva er hovedelva i Arendalsvassdraget i Aust-Agder. Elva var fra gammelt av en god lakseelv. Like tilbake til 1300 tallet har vi skriftlige beretninger om et rikt laksefiske. Etter at laksen nå er kommet tilbake, er det åpnet for fiske på en strekning på ca 30 km fra sjøen til Bøylefoss. Trapp i dammen gjør det nå mulig for laks å vandre opp til Bøylefoss, etter at vandringen tidligere stoppet ved Elvenstad.

Nidelva er en del av Arendalsvassdraget, som er et av de mest regulerte norske vassdrag, med til sammen 16 kraftverk.

Fra vest renner Nidelva ut i Byfjorden. Nidelva har to utløp, ett på hver side av Hisøy; på innsiden av øya danner elva en liten sjø, Hølen. Mindre fartøyer kan trafikkere elveløpet opp til Helle, og de kan gå begge elveutløpene sør eller vest for Hisøy. Her faller også en sideelv, Lilleelv, ut i Nidelva. Den danner fossefall som tidligere ble utnyttet. Området omkring Nidelva nedenfor Rygenefossen utgjorde Øyestad kommune. Ved Rygene er gjennomsnittlig vannføring 110 m³/s.

Kalking i elva og vannene i vassdragene har pågått siden 1996.