Sone 6

Fra Evenstad kraftverk og opp til Bøylefoss. Sonen er fredet av statsforvalteren i Agder.

Adkomst

Lett tilgjengelig.