Sone 2

Sonen går fra E18-bro og opp til kulp oppstrøms Fuglefjell, ovenfor Helle, over gammel fangstinnretning i fjellet på sørsiden av elva.

Også i denne sonen er det utstrakt båtfiske, men her er hele sonen også tilgjengelig fra land.

Adkomst

Lett tilgjengelig.