Sone 1

Sone 1 er den nederste delen av Nidelva. Det er mye begrensninger på landfisket i sonen. Båtfiske er tilgjengelig. Vær oppmerksom på at det er mye fritidsbåttrafikk i sonen.

Sonen går fra merke sjø og opp til E18-bro.

 

Adkomst

Lett tilgjengelig.