Årets fiske i Nidelva er nå avsluttet

Årets fiske i Nidelva er nå avsluttet.
 
ToreMorkemo
mandag 19.september 2022 / 09:37
 
Elveeierlaget har i år gjort en feil med dato for avslutning av
fisket. Fisket for i år var kun til 15. september og
midtsesongsevalueringen ga ikke grunnlag for utvidet sesong i år.
 
Elveeierlaget beklager dette!