Sone 3

Sonen går fra Fuglefjell, ovenfor Helle, og opp til Strubru, bro ved rv. 407. Husk 50 meter fredningssone før laksetrapp. Neste område nord for rv. 407 er privat.  Det er kun landfiske i sonen.

Adkomst

Lett tilgjengelig.