Sone 4

Fra 50 meter ovenfor dammen på Rykene og opp til Blakstad bro, rv. 42. Det er fiskeforbud i stryket, hvor det er etablert en laksetrapp. Merk at det er enkelte områder i sonen hvor det ikke er lov å fiske fra land.

Adkomst

Lett tilgjengelig.