Vagle

Nordsiden av elva. Fra skog v/Vagleleiren til rød bøye i Vaglehølen (Røyrvikhølen).

Fisket disponeres av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening.

Det selges 2 sesongkort og 3 dagskort.

Dagskort kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,- Sesongkort kr. 500,- + pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

Kortsalg

Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: 51 68 09 80 fra 10. mai.

Kontaktperson

Lars Arild Borsheim, Mob.: 982 17 771.

Adkomst
RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland. Sving av ved skilt mot Jæren Fjernhjelpkolonne (Vagleleiren).