Sone 3

Figgjoelvas utløp mellom Sele og Borestranda.

Fisket disponeres av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening.

KORTPRISER: Juni/Juli kr. 250,- for medlemmer 350,- for ikke medlemmer. August/September kr. 350,- for medlemmer 450,- for ikke medlemmer.

KONTAKTPERSON: Erik Waage Mob.: 91 85 34 90 - Pål Meling: Mob. 46 65 20 40 Jan SMith Jacobsen mob. 91 36 09 01

Adkomst
RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda.