Jærens perle

Figgjo er nasjonal lakseelv. Nederste del renner gjennom et forholdsvis flatt og vakkert Jærlandskap ut mot det åpne havet.

Generell beskrivelse av fisket

Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening leier opp mye av fisket i Figgjo. Sonene er beskrevet her. I tillegg er fisket i de nederste to sonene organisert av Sele Laksefiske.

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 20. september
Ørret: fra 1. juni til 20. september

Midtsesongevaluering

Fra 15. august - 18:00 til 15. august - 18:00

1. Fiskekortet er personlig og kan ikke bortlånes til andre. Mindreårige barn (under 16 år) kan imidlertid benytte kortet under tilsyn av foresatt/kortinnehaver.

2. Fisket er bevegelig, 1 kast – 2 steg nedstrøms. Det er ikke tillatt å starte fisking nedstrøms annen fisker.

3. Vading er ikke tillatt.

4. Fiskekortet skal påføres fangst (også 0-fangst) og legges i postkasse ved fiskehytten straks fisket avsluttes, eventuelt registreres på nettet innen 48 timer etter at fisket er avsluttet. Brudd på rapporteringen kan medføre kortkjøp nekt.

5. Utleier er ikke ansvarlig for eventuell gress slåing i elven utført av andre rettighetshavere og kortpris for ubrukt/delvis ubrukt fiskekort refunderes ikke.

6. Fiskekortkjøper/fisker er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende offentlige lover og regler.

Ungdomsfiske

Barn og ungdom under 18 år kan fiske gratis på foresattes fisketillatelse (kort) under forutsetning av at ikke foresatte fisker samtidig.

Midtsesongevaluering

Det vil bli foretatt midtsesongevaluering. Elveeierlaget vil da vurdere om fisket skal fortsette som planlagt, eller om situasjonen har endret seg.