Bråstein

Nordsiden av elva, Statens skoger ved Bråstein.

Fisket disponeres av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening.

Kr 100,- pr kort / pris for ikke medlemmer: 150,- + pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

KORTSALG: Intersport Tinghuset, Sandnes, tlf.: 51 68 09 80 Kortsalget starter 10. mai.

KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: 982 17 771.

Adkomst
E 39 til Bråsteinvatnet, ta ned skogsvei på sørsiden av E 39, følg denne til endes.