Øksnevad

Sørsiden av elva, fra krokhølen på Grude/Stangeland til Lonevatnet.

Fisket disponeres av Stavanger og Rogaland Jeger- og Fiskerforening. 

19 stk sesongkort (9 stk på oddedager og 10 stk på pardager). 

Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 7. mai. Registrering fra kl. 17.00. Trekning kl. 18.00 presis.

NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift, kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende seg til kontaktperson.

Kr 1.100,- pr kort inkludert pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

DUGNADSPLIKT: Alle som får kort på Øksnevadstrekket har dugnadsplikt. Denne dugnad vil bli foretatt to ganger.

Kontaktpersoner:

Leif Andreas Oftedal, Mob.: 902 72 404 Egil Løland, Mob.: 934 30 764.

Adkomst
RV44 til Skjæveland bro. Kan deretter følge gårdsvei på sørsiden av elva noe vestover mot Helleberg. Alternativt RV 44 til Øksnevad videregående Skole og gårdsvei ned til elva.