Sone 1 og 2

Den nederste delen av elven kalles Sele og er kjent for sitt gode fluefiske. Spektakulær natur kombineres derfor med variert og utfordrende fiske. 

Det meste av elvestrekningen er forholdsvis stilleflytende med enkelte små strømpartier. Vind spiller en vesentlig rolle i det flate Jærlandskapet og kan resultere i spennende fiske, selv på lav vannstand. 

AS Søndre og Nordre Sele Laksefiskeri eier fiskerettighetene i de nederste 3 km av Figgjo-elven i Rogaland.

En smålaks har tatt flua i havgapet nederst på Sele i Figgjo.
En smålaks har tatt flua i havgapet nederst på Sele i Figgjo.

I sone 1 og 2 selges kun halvdøgn kort. Det selges henholdsvis 4 og 5 kort i sone 1 og 2. I tillegg finnes 1 grunneierkort.

Formiddagskortene går fra 00:30 til 13:00 og ettermiddagskortene 13:30 til 24:00. Det er altså en halv time «fredning» mellom fiskeintervallene. Sone 1 og 2 er hver på ca. 500 meter og begge fiskes fra sørsiden.

Riktignok kan det fiskes fra nordsiden i sone 1 fra Brohølen og til sjøen, men denne side benyttes normalt kun i sterk nordvest vind. 

Sone 1

1.juni – 31.juli kr. 500
1.august – 20.september kr. 700

Sone 2

1.juni – 31.juli kr. 400
1.august – 20.september kr. 600

Annekset

Det finnes en egen leilighet, Annekset, som kan leies ved fisking i sone 1 og 2. Annekset ligger i vestenden av fiskehytten på Sele og består av kjøkken, bad, stue og et soverom med 4 køysenger. Det finnes ikke sengetøy i sengene, kun madrasser, så det er nødvendig å medbringe sovepose eller lignende. Sone 1 og 2 har egen reservert parkeringsplass ca. 150 meter fra fiskehytten, eller 50 meter fra hengebroen over sone 1.

Kr. 250 pr. køy eller kr. 1000 for hele leiligheten pr. døgn. For ytterligere informasjon kontakt vaktmann på 48207538 eller e-post steinar.egeland@lyse.net

Fiskeregler

I sone 1 er det kun tillatt å fiske med flue og fluestang mens det i sone 2 er tillatt å benytte all lovlig fiskeredskap.

Sone 1 har 2 innganger for fiskestart, en ved grensen til sone 2 og ved hengebroen.
Sone 2 har kun en inngang for fiskestart, nemlig øverst i sonen ved grensen til sone 3.

Adkomst
RV 510 til Voll, derfra veien ned til Selestranda. Alternativt RV 510 til Borekrysset, deretter RV 507 til avkjørselen til Borestranda