Foss Eikeland

Nordsiden av elva. Fra Vaglehølen til nedenfor Presthølen (nedenfor statsskogen på Bråstein).

Fisket disponeres av Stavanger og Rogaland Jeger og Fiskerforening. Fiskekort trekkes og selges på klubbhuset mandag 7. mai. Registrering fra kl. 17.00. Trekning kl. 18.00 presis. NB! Personlig fremmøte (stedfortreder med bevis for betalt medlemskontigen og fiskeravgift, kan møte for 1 medlem.) Dersom ikke alle kort blir solgt, kan disse bli kjøpt ved å henvende seg til kontaktperson nevnt nedenfor.

Det selges 7 stk sesongkort som gjelder alle dager i fiskesesongen

Kr 800,- pr kort + pant kr 300,- som tilbakebetales når kort med påført fangstoppgave tilbakeleveres innen fristen.

KONTAKTPERSON: Lars Arild Borsheim, Mob.: 982 17 77.

Adkomst
RV44 til Ganddal, deretter mot Kvernaland. Følg denne til broen som krysser elva ved Foss Eikeland.