Fiskeplass 2. LØKJEN

Fiskeplassen ligger nordvest for Roti.