Fiskeplass 14. MALAKOF

Fiskeplassen ligger ved enden av Osvegen 9.

*