Sone 1 Øvre Os

Sonetype: Privat
Sonelengde: 370m

Sonen har tilbyr mulighet for desinfeksjon av fiskeutstyr til egne fiskere.

Fiskeregler

Det er tillatt med 1 utleiestangeller en privatstang.