Forvaltning/Arbeidsplan

Informasjon til interessentene

Det er i dag 213 interessenter i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Alle har et forhold til elva, i større eller mindre grad. Gode innspill og ideer er med på gjøre bedriften vår solid og stabil. Ved å jobbe med strategi, skal det utformes kortsiktige og langsiktige mål for de neste seks årene. For å få et best mulig resultat, ønsker vi å involvere interessentene mer i dette arbeidet. Derfor ønsker styret å få innspill i forhold til framtidig strategiarbeid i ALI.  

KarianneJohansen
torsdag 05.april 2018 / 12:10

STRATEGI  - kort oppsummert:

1. Hvor står vi i dag? (Evaluering av tidligere strategiplan og status)

2. Hvor ønsker vi å være? (Kortsiktige og langsiktige mål)

3. Hvilke tiltak skal iverksettes?  (Hvordan?)     

 

Konkrete innspill sendes skriftlig til styreleder på e-post: karianne@altalaks.no         
innen 1. juni 2018.

 

Strategiplan fra 2013:

 

strategiplan_2013.docx STRATEGIPLAN 2013