Det internasjonale villaksåret markeres i 2019.
Bli med på dugnad for villaksen!
Elveside/Medlemsinfo

Det internasjonale villaksåret

I 2019 markeres det internasjonale villaksåret, som et helhetlig nasjonalt prosjekt.          Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) vil ha økt fokus på dette lokalt og ønsker å gjennomføre en del aktiviteter og arrangementer gjennom hele kalenderåret.

KarianneJohansen
Torsdag 19.april 2018 / 12:58

Vi har nå dannet en arbeidsgruppe, som skal ha ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av "VILLAKSENS ÅR 2019".  Medlemmene i gruppa er:

* Karianne Johansen

* Lene Romsdal

* Ottar Pettersen

* Trond Arvid Olsen

 

Planer for "VILLAKSENS ÅR - 2019" vil offentliggjøres høsten 2018, der det vil legges til rette for aktiviteter og arrangementer for hele familien.

 

Gjennom året vil vi trenge frivillge, som kan være med å hjelpe til. Det kan være historiefortellere, båtførere og instruktører m.m. Hvis du kan tenke deg å hjelpe til eller har gode ideer, send dette på e-post til: karianne@altalaks.no

 

Det internasjonale villaksåret - («The International Year of the Salmon» - IYS).

Det internasjonale villaksåret (IYS) er et prosjekt lansert av NPAFC og den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) og andre partnere. Villaksåret vil bli markert i hele 2019, med prosjekter og aktiviteter som starter i 2018 og fortsetter til 2020.

IYS er et internasjonalt rammeverk for samarbeid og forskning. Gjennom arbeidet vil IYS øke bevisstheten om hva mennesker kan gjøre for å bedre forholdene for villaks, og dermed er det overordnede temaet "laks og mennesker i en forandringsverden".

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) og Norske Lakseelver skal organisere og gjennomføre et helhetlig nasjonalt rettet prosjekt knyttet til det internasjonale villaksåret 2019.