Stakere i Alta
Stakerer i Altaelva i gamle dager. Det var tungt arbeid. Her har de kommet frem til den gamle gården i Mikkeli. På 50-tallet begynte påhengsmotoren å komme, noe som gjorde det betraktelig enklere.
Sportsfiske/Historikk

Stakere eller fiskeguider

Når Altaelva ble leid ut til engelskmenn på midten av 1800 tallet, engasjerte de lokale kjentmenn som båtfolk.

Paal
fredag 01.januar 2016 / 00:00

Båtene var lette og smale og stakk 3-4 tommer ned i vannet. De ble ikke rodd, men presset opp mot strømmen med staker. Det var to menn i hver båt, en akter og en i baugen.

Når de skulle opp strykene måtte en av mennene ut av båten og trekke båten i tau, mens den andre styrte båten mellom steinene med staken.

Det kunne være tøffe tak opp strykene med fulle lass i båten.

Rundt 1950 kom den første påhengsmotoren til Alta, og det ble lettere å være staker.

Båtene ble også større etter hvert som motorene ble større.

Strategisamling ved elvebredden i Altaelva. Stakerne er ansatte hos ALI i fiskesesongen.
Strategisamling ved elvebredden i Altaelva. Stakerne er ansatte hos ALI i fiskesesongen.

Stakerne er ansatt i Alta Laksefiskeri Interessentskap. Noen jobber to uker og noen jobber opp til åtte uker i løpet av sommeren. I dag brukes det stakere under utleiefisket, men det er også noen utenbys fiskere som ønsker å leie stakere. Dette fordi det svært mange plasser i elva er en fordel å fiske fra båt, og når man leier stakere får man både kjentmann og båt.

Så selv om båtene er blitt større, drives av motorer og man ror under fisket, så heter det fortsatt stakere i Altaelva. De er vante båtfolk og svært godt kjent i elva.

Båtkjøring på Altaelva. Det skal erfaring til for å navigere seg trygt opp og ned Altaelva, som kan være ganske så utfordrende mange steder. Båtfører her Sverre Jørgen Romsdal.
Båtkjøring på Altaelva. Det skal erfaring til for å navigere seg trygt opp og ned Altaelva, som kan være ganske så utfordrende mange steder. Båtfører her Sverre Jørgen Romsdal.