Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Gammelsandia

Hovedplassen er på østsiden av elva og er preget av rolig nesten blikkstille vann. Store steiner gir fine forhold for laksen. Plassen er er best på litt høy vannføring. ALIs første gård i Sandia var her.

Gammelsandia
Gammelsandia - foto: Matthias Holderer - Foto: Matthias Holderer