Gammelsandia

Hovedplassen er på østsiden av elva og er preget av rolig nesten blikkstille vann. Store steiner gir fine forhold for laksen. Plassen er er best på litt høy vannføring. ALIs første gård i Sandia var her.

Gammelsandia - foto: Matthias Holderer
Gammelsandia - foto: Matthias Holderer