Andre sykdommer

Som mange nok har fått med seg, er det observert og funnet syk/død laks i flere elver. Det begynte i Enningsdalselva og vi har nå fått ...

Biologisk mangfold

Brødrene Jørgen og Preben Korstad har vant Stjørdal SV sin miljøpris for sitt prosjekt "Elva som pedagogisk ressurs". 

Pukkellaks
Bestandsundersøkelser

I 2017 ble vi overrasket over tusenvis av pukkellaks i elvene. Pukkellaksen er en fremmed fisk, som kommer fra Stillehavet. Forsker Eva Thorstad fra ...

Bestandsundersøkelser

All laks som tas i Stjørdalsvassdraget skal det tas skjellprøver av. Veterinærinstituttet​ bruker disse for å se om det er vill- eller ...

Fangst- statistikk i Stjørdalselva i 2018

Betal fiskeravgiften på nett