Oversiktsbilde Stjørdalselva
Fiskeregler

Det har siste dagene vært en del nedbør slik at temperaturen i hele hovedelva har sunket. Fiske åpnes derfor i hele hovedelva fra og med 6. ...

Fiskeregler

På grunn av høye temperaturer og lav vannstand i Forra og Sona kommer følgende endringer i fiskereglene gjeldene fra og med 1. august kl 00.00: - ...

Flom

Det blir spyleflom i elva med oppkjøring natt til torsdag 19. juli. Opp til ca 30 m3 pr sekund ved samløpet Funna. Det blir kjørt slik i ett døgn ...

Inspirasjon

Villaksens dag ble avholdt søndag 24. juni ved Ersgard nederst i Stjørdalselva. 

Det var ca 100 personer innom arrangementet i løpet av dagen. 

Fangst- statistikk i Stjørdalselva i 2017