Inspirasjon

Villaksens dag ble avholdt søndag 24 juni ved Ersgard nederst i Stjørdalselva. 

De var ca 100 personer innom arrangementet i løpet av dagen. 

Fiskeregler

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.

Sportsfiske

 Vi utvider og åpner også i år en del av elva for ungdommen. For ungdom opp til 18 år eller om du er medlem i SJFF Ung har du et tilbud på ...

Fiskeregler

Styret har vedtatt nye fiskeregler for sesongen 2018.

Fangst- statistikk i Stjørdalselva i 2017