Fiskeregler

Styret har vedtatt nye fiskeregler for sesongen 2018.

Havna i Stjørdal
Lovverk

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag, Miljøpartiet De Grønne og Vannregionutvalg Trøndelag sier nei til utfylling av det gamle elveleiet i ...

Fiskeregler

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.

Inspirasjon

Er du 16 år eller yngre åpner vi på Hembre en liten strekke av elva for deg. 

Fangst- statistikk i Stjørdalselva i 2017