Historikk

Stjørdalsvassdraget har hatt stor betydning for dalføret gjennom flere århundrer, ikke minst i form av laksefiske hvor bønder med tilgang til ...

Inspirasjon

Villaksens dag ble avholdt søndag 24. juni ved Ersgard nederst i Stjørdalselva. 

Det var ca 100 personer innom arrangementet i løpet av dagen. 

Fiskeregler

Stjørdalsvassdragets Elveeierlag har inngått en avtale med Stjørdal Jeger- og Fiskerforening om oppsyn av hele Stjørdalselva.

Sportsfiske

Vi utvider og åpner også i år en del av elva for ungdommen. For ungdom opp til 18 år eller om du er medlem i SJFF Ung har du et tilbud på fiske ...

Fangst- statistikk i Stjørdalselva i 2018