Storlaks 2019

Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 1, 2, 3 og 4 starter lørdag 15.

Det er de siste dagene tatt to pukkellaks under el-fiske i regi av NINA i sone 1 i Mandalselva. Pukkellaks er ikke ønsket i Mandalselva eller andre ...

Mandalselva Elveeigarlag (ME) har gjennomført midtsesongevaluering basert på rapporterte fangster pr 25.07.19 og fangstutvikling ...

På grunn av utbrudd av ukjent sykdom på laks i mai og juni 2019 i flere elver, ble det lokalt innført forbud mot fang og slipp i Mandalselva.

Fangst- statistikk i Mandalselva i 2018