Mandalselva Elveeigarlag har i dag fått informasjon om at Agder Energi har begynt vedlikehold på Skjerka kraftstasjon i Åseral. Dette arbeidet er ...

Smålaks

Midtsesongevaluering 2018

Kavfossen

I uke 33, det vil si fra 13-19 august er det planlagt å utføre vedlikehold på Bjelland kraftstasjon som medfører at stasjonen må stanses.

Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 1 og sone 2 starter torsdag 15. februar kl 0900 hos utsalgssteder, grunneierutsalg og på websalg.

Fangst- statistikk i Mandalselva i 2017