Kavfossen

I uke 33, det vil si fra 13-19 august er det planlagt å utføre vedlikehold på Bjelland kraftstasjon som medfører at stasjonen må stanses.

Fiskerkortsalget for Mandalselva sone 1 og sone 2 starter torsdag 15. februar kl 0900 hos utsalgssteder, grunneierutsalg og på websalg.

Gytemoden rømt oppdrettslaks

Mandalselva Elveeigarlag deltar i nasjonalt prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet for å overvåke om det finnes rømt oppdrettslaks i elva. ...

Velkommen til fiskekonkurranse i SONE 4 den 11.-12. august 2017. (Delsonene i sone 4 er ikke med i konkurransen).

Fangst- statistikk i Mandalselva i 2017