Gytemoden rømt oppdrettslaks

Mandalselva Elveeigarlag deltar i nasjonalt prosjekt i regi av Havforskningsinstituttet for å overvåke om det finnes rømt oppdrettslaks i elva. ...

Velkommen til fiskekonkurranse i SONE 4 den 11.-12. august. (Delsonene i sone 4 er ikke med i konkurransen).

Vi minner om laksefestival i Marnardal helgen 28. - 29. juli.

Fredag 28. juli kl 17.00 starter laksefiskekonkurranse som varer til kl 17.00 29. juli.