Sone 3 Solbakken

NB! Fiskereglane for sesongen 2024 blir vedtatt på årsmøtet i Hornindalsvassdraget forvaltningslag, 21.mars. Fiskereglane 2024 blir publisert på Elveguiden etter årsmøtet.

Forvaltningskort er tilgjengelig etter årsmøtet, 21.mars.

Solbakken er ei sone på ca. 250 meter, og den ligg mellom sone Bjørlo og sone Rotineset. Motfiske til Alsaker. 

Solbakken er ei fin sone for flugefiske, men delar av sona passer også bra for mark og sluk. 

Contact
  • Navn: Cecilie Bjørlo
  • E-post: cbjorlo@hotmail.com
  • Telefon: 90662156
  • Lenke: Link to Elveguiden