Fornøyd fisker med laks i Målselv

Laksefiske for ungdom i 2023

Rekruttering av nye laksefiskarar er ein prioritert oppgåve for Norske Lakseelver. De er framtidas fiskeforvaltarar!
I denne saka finn du ein oversikt over elvar med eigne prisar og opplegg for ungdom.

PerFredrik
tirsdag 16.mai 2023 / 10:10

I tabellen under finn du ein oversikt over elvar med eigne fiskekortprisar og -tilbod til ungdom. Sjekk den einskilde elva for spesifikke kriteriar.
For meir informasjon om dei ulike tilboda med ungdomsfiske, sjekk kolonna "kontaktinfo".

Hugs at sjølv om du fiskar gratis, er du også pliktig å følgje fiskereglane og rapportere fangst slik dei andre fiskarane. For å vite meir om fisken som blir fanga i elva, er det viktig du tar skjellprøvar av fisk du har avliva. Skjellprøvekonvoluttar finn du ulike stader i elva.
Du kan lese meir om skjellprøvar på Norsk institutt for naturforskning si nettstad, klikk her.
Er du over 18 år, må du hugse å betale Fiskaravgifta. Meir informasjon finn du her.

Får du fisk, vil vi gjerne dele opplevinga med deg på hashtaggen #norskelakseelver. Tagg oss gjerne, @norskelakseelver.

Skitt fiske!

Helsing medlemslaga i Norske Lakseelver

Fisketilbod:

Elv

Fylke

Korttype

Pris

Stad i elva

Alder

Nærmare informasjon

Merknad

Saltdalselva

Nordland

 

Gratiskort ut året du fyller 16. Rabatt på kort ut året du fyller 20.

Alle sonar

Ut året ein fyller 20 år

Roger Ingvaldsen, 99091551

Elva er stengd for fiske etter laks.

Årdalsvassdraget

Vestland

Sesongkort

Gratis fiske om du er medlem av ÅJFF og under 26 år

Heile elva

Under 26 år

svein.moen@live.no

 

Sandvikselva

Viken

 

Sesongkort

Kraftig rabatt på sesongkort

 

Under 18 år

morten.merkesdal@baerum.kommune.no

 

Dagskort

Gratis

 

Under 18 år

morten.merkesdal@baerum.kommune.no

Dagsarrangement

Uskedalselva

Vestland

Sesongkort

0-16 år: Gratis

16-19 år: 100 kr.

Alle må kjøpe Elvekort (100 kr.)

2 kort per sone

Under 19 år

Trond Lekva Myklebust, 92665599

 

Stordalselva

Møre og Romsdal

Forvaltningskort, ikkje fiskekort

Gratis

Heile elva

Under 18 år

Jarle Hove, 91114415

Tilbodet gjeld kun forvaltningskort, ikkje fiskekort

Otra

Agder

Sesongkort

100 kr. fram til 18 år.

50% rabatt for unge voksne (18-23 år)

Sonar som er åpne for fiske

Under 23 år

Sjå https://www.scanatura.no/webshop/?id=6

 

Mandalselva

Agder

Døgn- og sesongkort

Gratis

Sone 1 og 3

Til og med fylte 18 år

Karl Gjermund S Damli, 90144337

I nokre tilfelle må eit depositum på kr. 100/200 betalast. Dette tilbakebetalast etter levert fangstrapport

Døgnkort

Gratis i åpne del-sonar

Sone 2 og 4

Til og med fylte 18 år

Karl Gjermund S Damli, 90144337

I nokre tilfelle må eit depositum på kr. 100/200 betalast. Dette tilbakebetalast etter levert fangstrapport

Kvalsundelva

Troms og Finnmark

Tredøgnskort

Gratis for deltakere på festivalen «Vill ungdom»

Sone 1

Under 16 år

kvsff@yahoo.no

 

Døgnkort

Gratis

Sone 1 eller Sone 2

Alle under 16 år

kvsff@yahoo.no

 

Sesongkort

Gratis

Sone 1 og Sone 2

Alle under 16 år, busett i Finnmark

kvsff@yahoo.no

 

Hellelandsvassdraget

Rogaland

Sesongkort og vekeskort

Sesong 100 kr., veke 50 kr.

Heile vassdraget

Under 18 år

www.hellelandselva.no

 

Nidelva

Trøndelag

Villaksens dag
18. august
GratisLeirfosshølen  Sjøaure er freda. Fisking til kvota er nådd.

Ungdomsfiskedag 18. juli

Gratis

Kroppanhølen

 

www.tofa.no

12 kort

Oldelva

Trøndelag

Dagskort

Gratis, i følgje med vaksen som har gyldig fiskekort

Heile elva

Under 18 år

 

Fangst skal rapporteras og skjellprøvar takast. Ungdom som fiskar gratis skal skrive seg inn i boka ved skjellprøvestasjonen.

Mathisvassdraget og Botnelv

Troms og Finnmark

Døgn-, uke- og sesongkort

Gratis

Heile vassdraget

Under 16 år

 

Hvis du har fiskekort, kan du låne båt på Mathisvannet gratis. Ungdom er hjarteleg velkomne til å fiske ut pukkellaks.

Toåa

Møre og Romsdal

Døgnkort

Gratis

Heile vassdraget

Under 16 år.

elveguiden.no/todalen/vald/todalen-elveigarlag
Telefon Tove: 92057363

 

Stjørdalselva

Trøndelag

 

 

 

 

Kontakt Stjørdal Jeger- og Fiskeforening

 

Skauga

Trøndelag

Sesong- og døgnkort

Gratis

Einskilde vald har nokre gratis fiskekort til ungdom.

Fossbrotet har tre fiskekort.

Under 16 år

 

Fleire vald tilbyr gratis fiske. Forvaltningslaget anbefaler å kontakte dei einskilde grunneigarane.

Aureelva

Møre og Romsdal

6 timars kort

50 kr.

Heile elva

Under 18 år

www.elveguiden.no. Søk etter Aureelva.

 

Oselva

Vestland

Årskort og ungdomskveldar

Eigne ungdomskveldar med gratis fiske.
Gratis fiske på Kremretten saman med betalande vaksen.
Årskort for ungdom på Kremretten kostar 500 fram til fylte 25 år.

 

 

 

 

 

Eira

Møre og Romsdal

Årskort

Gratis

I valda til Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag

Under 18 og medlem av Nesset Jeger- og Sportsfiskarlag

 

Nesset JSFL arrangerer Camp Villaks i august!

Laukhelle LakselvaTroms og Finnmark 

Ungdom under 18 år fisker gratis. De må løse ut et ungdomskort på Intersport Finnsnes mot et depositum på kr 100. Dette for at de skal kunne rapportere fangst på iNatur. 

    
StorelvaAgder 

Laget og Songe fiskelag har gratis fiske til ungdom til de fyller 18 år.

 

Dette gjelder hele elven.

Husk å rapportere, selv om du ikke har fått fisk.

  

 

Er ikkje fisketilbodet ditt nemnt i oversikta? Send oss ein e-post på post@lakseelver.no.