Inspirasjon

xx
Inspirasjon

2017. Generelt mye nedbør og høy vannføring

Arbeidsområder

Revidert og vedtatt på Årsmøte 20.mars 2017

Sportsfiske
En Sideelv i øvre del av vassdraget  
   
 

Fangst- statistikk i Hellelandvassdraget i 2017

Hva skjer med laksen i Lundeåna?